Nyheder - vmjk

Søg
Go to content

Main menu:

Nyheder

2 nye banegårde på væggen mod nord i klubbens det store lokale – Banen

Underlaget
Der påmonteres hylde vinkler i væggen mod nord, hvorpå der monteres plader af MDF i størrelse, således at den øverste banegård kan indeholde 4 spor og den nederste banegård kan indeholde 5 spor.
Der udskæres hul i den nederste plade, således at spor 3 kan blive ført ned.

Øverst banegård

Her laves omkørsel på begge spor.
Det betyder at der indsættes et spor skifte i hver ende og at der laves et signal ved udkørsel på alle spor.
De 2 spor laves i henholdsvis AC og DC (3 skinne og 2 skinne)
Der laves en kontrol pult hvor sporskifte og signaler styres fra. Denne er ved at blive lavet.
Tegning er ved at blive udfærdiget

Nederst banegård

Her laves omkørsel på begge spor og krydsning.
Det betyder at der indsættes sporskifte på det inderst spor, på det yderst spor indsættes englænder.
Der bliver her et spor 3, som på sigt vil føre togene nedenunder. Dette spor bliver i første omgang blindt.
Når dette 3 spor blive lavet, sporet køre ned i en grav, hvor om der laves hegn og eventuelt en overgang med trappe der kan føre passagerer over.
Spor 1 og spor 2 bliver gennemgående, spor 3 fører nedenunder, spor 4 og 5 bliver parkering spor, men kan også bruges til gennemgående.
Der laves en kontrol pult hvor sporskifte og signaler styres fra. Denne er ved at blive lavet.
Tegning ved at blive udfærdiget!

Landskab m.m. laves så dansk som muligt
Der laves 2 stationer, en på hvert niveau, som kulisse.  
Sporunderlaget på begge stationer er grøn lyd dæmpning, skinne gøres fast med skinne søm
Ballast. Der udlægges ballast af fint sand, dog ikke ved og omkring sporskifter og kryds. Disse holdes helt fri for ballast.
Perroner laves i pap og males i grå betonfarve.
Træer. Der kan "plantes" træer og anden form for bevoksning.
Den en ende af den nederste banegård bliver en skov, således når toget køre mod vest bliver det igennem en skov.
Der anskaffes stations materiale, så som vogne, telefonbokse, mennesker, bænke og andet der typiske vil være at finde på en station.

Signaler
Der skal laves 17 signaler til disse 2 banegårde.
Signaler er ved at blive lavet i klubben.
Signaler der viser grøn og rød.
Signalernes position kan ses på kontrol pulten.
Der monteres kabelbakker til ledninger.
En separat strømforsyning monteres under den nederste banegård.
Kontrolpulte monteres?

Kontrolpulte laves i folieret pap, selve kassen laves i træ. I selve pladen monteres tryk knapper og diode lys - Rød og grøn der vil vise hvad signalet vil vise.

Signaler laves i klubben, klubben har byggesæt til disse signaler.

Til 3 skinne bruges Mäklin K-skinner og til skiftespor og kryds bruges Märklin drev.
Til 2 skinne bruges ROCO og til skiftespor bruges ROCE drev.

Erling Møller er hovedansvarlig for indkøb og det elektriske.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu